Ať už jste se rozhodli prodat svou nemovitost sami nebo s realitní kanceláří, je dobré zjistiti si, co vás čeká. Obeznamte se třeba se strategií prodeje nebo slovníkem, který může realitní makléř či kupující používat. Je dobré mít o procesech na realitním trhu povědomí, a proto se seznamte s některými základními pojmy realitního a právního světa, ať vás při prodeji nic nepřekvapí.

Anuita – Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka – úrok.

Blokační dohoda – Dohoda tří stran (realitní kancelář, majitel, kupující) o zablokování nemovitosti do doby, než bude možný prodej bytu a jeho předání.

Cenová mapa – Grafické znázornění stavebních pozemků na území obce nebo její části v měřítku 1:5000, popřípadě v měřítku podrobnějším s vyznačenými cenami.

Kupní smlouva – Občanský zákoník vymezuje kupní smlouvu povinností prodávajícího odevzdat předmět koupě kupujícímu a povinnostmi kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

List vlastnictví – List vlastnictví obsahuje skupinu nemovitostí, ke které má vlastník nebo jiný oprávněný stejný právní vztah typu vlastnictví. Jiným oprávněným se rozumí osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru.

Odhadce – Odhadce provádí například expertní, odhadní či odbornou činnost po domluvě s fyzickou či právnickou osobou pro různé účely. Jednoznačně odhadce není způsobilý provádět znalecké posudky. Realitní kanceláře mají mnohdy své odhadce a odhad nemovitosti vám vyhotoví zdarma.

Rezervační smlouva – Rezervační smlouva je právním institutem, který není v žádném právním předpise přímo typově určen. Obvykle se rezervační smlouva při koupi nemovitosti uzavírá jako smlouva nepojmenovaná podle § 51 občanského zákoníku. Rezervační smlouvou si kupující zajišťuje, že prodávající nebo spíše realitní kancelář či developer, tedy obecně prodávající, nebude po určitou dobu jednat o převodu nemovitosti s jiným zájemcem, než právě s druhým účastníkem této smlouvy. Rezervační smlouva musí být uzavřena vždy písemně. Ověřené podpisy se nevyžadují.

Smlouva o smlouvě budoucí – Smlouva o smlouvě budoucí kupní se používá především za situace, kdy osoba mající zájem o koupi nemovitosti bude potřebovat zajistit finanční prostředky určené k nákupu nemovitosti pomocí hypotečního úvěru či jiného finančního produktu. Většina bank a stavebních spořitelen v ČR akceptuje smlouvu o smlouvě budoucí kupní jako jeden z dokumentů dokazující účelovost použití úvěru.

Zprostředkovatelská smlouva – Zprostředkovatelská smlouva je využívána, když jedinec potřebuje pomoci s prodejem věci – může být uzavřena např. s realitní kanceláří, když chcete prodat nemovitost.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

STAŇTE SE NAŠIM FANOUŠKEM

Doporučujeme:

Bojíte se zlodějů? Vyzkoušejte zabezpečovací systémy iSmartView ovládané přes smartphone.